Wysyłka gratis
Pełną paletę wysyłamy gratis na terenie Polski!
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
Yes we care
Pobierz Katalog 2024

Data: 12.10.2019

Autor: ToM-PaR

Drukuj

Zapisz jako PDF

Przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego

ToM-Par Jerzy Rutkowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności.”

Celem jest „Wdrożenie opracowanego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa ToM-PaR Jerzy Rutkowski”.

Dofinansowanie projektu z UE: 274 975.00 PLN

Data: 11.10.2019

Autor: ToM-PaR

Drukuj

Zapisz jako PDF

Marka eksportowa ToM-PaR – Marka Polskiej Gospodarki

Celem projektu jest promowanie marki firmy oraz wzrost sprzedaży eksportowej firmy na rynkach zagranicznych

Planowane efekty – pozyskanie nowych kontrahentów i wzrost sprzedaży eksportowej

Wartość projektu – 571 100.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 285 550.00 PLN

Data: 10.10.2019

Autor: ToM-PaR

Drukuj

Zapisz jako PDF

Rozwój przez wdrożenie nowoczesnych technologii i produkcji innowacyjnych akcesoriów motoryzacyjnych

ToM-PaR Jerzy Rutkowski realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0053/16 pn. „Rozwój firmy ToM-PaR poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii i produkcji innowacyjnych akcesoriów motoryzacyjnych” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0053/16-00 zawartą dnia 23 marca 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym.

Planowane efekty w wyniku realizacji to: wprowadzenie innowacji produktowej, uruchomienie produkcji nowego produktu, utworzenie nowych miejsc pracy, wzrost przychodów z sprzedaży, wdrożenie wyników prac B+R.

Wartość projektu 1 885 590,00 PLN.
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 766 500,00 PLN.

wnd-rppd

Data: 10.10.2019

Autor: ToM-PaR

Drukuj

Zapisz jako PDF

Wtryskiwarka 3-komponentowa

ToM-PaR – lider nowoczesnych technologii w produkcji akcesoriów motoryzacyjnych w Polsce, unowocześnił swój park maszynowy o wtryskiwarkę 3-komponentową – jest nowością na rynku polskim wśród produkcji akcesoriów motoryzacyjnych.

Nowoczesna maszyna pozwala nam produkować najnowocześniejsze akcesoria samochodowe m.in. 3-komponentową ściągaczkę Top Dry II – która ma ergonomiczny kształt i jej wzór jest zastrzeżony, a jej rozwiązania są opatentowane. Możemy produkować każdy kolor ściągaczki, a także komponować trzy kolory jednej ściągaczki.

Data: 09.10.2019

Autor: ToM-PaR

Drukuj

Zapisz jako PDF

Patenty – kapitał firmy

Nie ustajemy w wysiłkach, by wyprzedzać naszą konkurencję i wciąż wprowadzać innowacje technologiczne.

Prezes Jerzy Rutkowski wraz z synem Tomaszem Rutkowskim, odpowiedzialnym za rozwój technologii – postanowili zoptymalizować koszty produkcji oraz zredukować czas produkcji zaworu do wody w szczotkach myjących. Wraz z zespołem projektowym przystąpili do prac badawczych i konstrukcyjnych, czego efektem jest stworzenie zaworu gdzie korpus zbudowany jest jedynie z jednej części – w serii szczotek do mycia NT Premium oraz Lux. Numer patentu – P30751PL00/DAS. Opatentowana jest także końcówka ściągaczki Top Dry II, która służy do ściągania wody z małych powierzchni np. lusterek.

Nasze firmowe laboratorium badawcze odnosi sukces przede wszystkim ze względu na wysoki poziom merytoryczny oraz kreatywne warunki współpracy.