Wysyłka gratis
Pełną paletę wysyłamy gratis na terenie Polski!
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
Yes we care
Pobierz Katalog 2024

Regulamin

Regulamin korzystania z platformy B2B ToM-PaR

1. Postanowienia wstępne

Platforma zakupowa B2B prowadzona jest przez ToM-PaR Sp. z o.o., pod adresem ul. Chabrowa 36, 05-080 Mościska, Mazowieckie, NIP 118-225-01-33, Regon 523420912
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania w tym zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Platformy.

2. Definicje

Platforma B2B –  prowadzona jest przez Przedsiębiorcę pod adresem https://www.tom-par.com.pl/
Przedsiębiorca – ToM-PaR Sp. z o.o., ul. Chabrowa 36, 05-080 Mościska, Mazowieckie, NIP 118-225-01-33, Regon 523420912
Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem platformy B2B.

3. Dane kontaktowe

Adres przedsiębiorstwa: ul. Chabrowa 36, 05-080 Mościska
Adresy poczty elektronicznej: tom-par@tom-par.com.pl
Zamówienia: tom-par@tom-par.com.pl lub numerem telefonu: +48 22 752 25 94

Reklamacje, odstąpienie od umowy: tom-par@tom-par.com.pl lub numerem telefonu: +48 22 752 25 94

Szczegółowe dane kontaktowe, w tym kontakt do export managerów odpowiedzialnych za poszczególne regiony znaleźć można na stronie kontaktu pod adresem: https://www.tom-par.com.pl/o-nas/

4. Informacja podstawowe

Zamówienia na Platformie można składać za pośrednictwem Internetu przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Produkty oferowane na Platformie są produktami pełnowartościowymi, wyprodukowanymi przez Przedsiębiorcę.
Ceny podane na platformie są podane w kilku walutach i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Przedsiębiorca do każdego zamówienia wystawia fakturę VAT.

5. Wykonanie umowy sprzedaży

Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności: przedpłata na konto
Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach platformy.

6. Dostawa

Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres dostawy wskazany przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
Koszty transportu uwzględniają liczbę zamawianych produktów rozmiar oraz wagę – obliczana jest objętość palety.
Kuriera zamawia Użytkownik i ponosi koszty dostawy.

7. Prawo odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np.:
Za pomocą poczty elektronicznej na adres: tom-par@tom-par.com.pl

Wysyłając pismo pocztą na adres Przedsiębiorcy.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:
w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy;
zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
Użytkownik powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
Użytkownik odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Zaleca się, choć nie jest to obowiązek Użytkownik i nie wpływa w jakikolwiek sposób na jego uprawnienia, aby zwrot rzeczy nastąpił w oryginalnym opakowaniu (które zostało wykonane w taki sposób, aby jak najlepiej chronić rzecz przed uszkodzeniami mechanicznymi, nie powodując zmniejszenia jej wartości).

8. Reklamacja i gwarancja

Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
W przypadku wystąpienia wady zakupionej u Przedsiębiorcy rzeczy Użytkownik  ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

Reklamację można zgłosić:
za pomocą poczty elektronicznej: tom-par@tom-par.com.pl;
pisemnie na podany w niniejszym regulaminie adres Przedsiębiorcy
Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, zdjęcie wady oraz ewentualnie zdjęcie całego produktu dane Użytkownika składającego reklamację oraz żądanie Użytkownika w związku z wadą towaru.

Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Użytkownika w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Użytkownika uznał za uzasadnione.
Rzeczy odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 ust. 1 Regulaminu, jednakże Przedsiębiorca, na życzenie Użytkownika, oferuje odbiór rzeczy bezpośrednio od niego na swój koszt (Przedsiębiorcy). W celu uzgodnienia odbioru rzeczy Użytkownik powinien skontaktować się z Przedsiębiorcą za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

9. Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.