Wysyłka gratis
Pełną paletę wysyłamy gratis na terenie Polski!
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
Yes we care
Pobierz Katalog 2024

Polityka prywatności

Wstęp

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania czy uwagi odnośnie przetwarzania Twoich danych przez ToM-PaR Sp. z o.o., możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem: tom-par@tom-par.com.pl lub numerem telefonu: +48 22 752 25 94

Wyjaśnienia i informacje właściwe

1. Administratorem danych osobowych jest ToM-PaR Sp. z o.o. Mościska, ul. Chabrowa 36, 05-080 Izabelin, zwany dalej: Administratorem.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika jest umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem  zwana dalej: Umową dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne.

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, w tym w szczególności w celu prowadzenia korespondencji albo Platformy B2B.

4. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. nie dłużej niż przez okres przewidziany prawem (dla celów statystycznych, czy podatkowych). W przypadku zgody – dane będą przetwarzane nie dłużej, niż przez czas świadczenia usługi lub innych świadczeń, do których odnosi się zgoda.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym obowiązuje obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy), a  także podmioty świadczące usługi pomocnicze, w celu wykonania Umowy, albo świadczenia usług lub innych świadczeń (w przypadku zgody), tj. w szczególności podmioty świadczące usługi hostingowe, księgowe, transportowe, kurierskie i podobne.

6. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

7. Dane osobowe podane podczas rejestracji, późniejszej edycji konta na platformie B2B oraz w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. dokonywania zakupów w platformie B2B), będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim, w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w regulaminie (nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”).

10. Użytkownikom platformy B2B, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach Platformy B2B przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes Administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych W przypadku, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik ma również w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

11. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług w ramach platformy B2B jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się w platformie B2B  (np. rejestracja konta) lub skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych w platformie B2B np. zapis na Newsletter.

12. Wszelkie zgody wyrażone w ramach platformy B2B dotyczące przetwarzania danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane.

13. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń po usunięcia konta, a w przypadku działań marketingowych do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. W przypadku dokonanych zakupów, dane związane z rachunkiem/fakturą przetwarzane będą do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego.