Wysyłka gratis
Pełną paletę wysyłamy gratis na terenie Polski!
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
Yes we care
Pobierz Katalog 2024

Data: 28.09.2022

Autor: Tom-Par

Drukuj

Zapisz jako PDF

Wprowadzenie innowacji procesowej w firmie ToM-PaR poprzez transfer technologii

ToM-PaR Jerzy Rutkowski uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr WOPG/375/2021 pn. „Wprowadzenie innowacji procesowej w firmie ToM-PaR poprzez transfer technologii” objęty umową o dofinansowanie nr SOI/TT/22/2022 zawartą dnia 06.07.2022 r.. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.

Celem projektu jest automatyzacja, usprawnienie i efektywniejsze zarządzanie wszystkimi kluczowymi procesami w przedsiębiorstwie poprzez wdrożenie innowacyjnego rozwiązania w postaci technologii PDA FEP.

Wartość projektu:  422 886,30 zł
Dofinansowanie: 240 667,00zł