Wysyłka gratis
Pełną paletę wysyłamy gratis na terenie Polski!
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
Yes we care
Pobierz Katalog 2024

Data: 15.03.2022

Autor: Tom-Par

Drukuj

Zapisz jako PDF

Internacjonalizacja w działalności firmy ToM-PaR Jerzy Rutkowski.

ToM-PaR Jerzy Rutkowski uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POPW.01.02.00-20-0011/21 pn.: „Internacjonalizacja w działalności firmy ToM-PaR Jerzy Rutkowski” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0011/21-00 z dnia 30.11.2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Celem projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstwa na nowy rynek w oparciu o posiadane konkurencyjne produkty – innowacyjne akcesoria motoryzacyjne.
Efektem będzie wyprodukowanie skrobaczki z mosiężnym ostrzem.

Wartość projektu: 1 042 102,74 PLN
Dofinansowanie: 720 152,30 PLN